La Mina Library, Barcelona
Soldevila Soldevila Soldevila, Enric Miralles i Carme Pinós 

April 2008